INWD

 

Internationella Nose Work Dagen

 

Från 2017-01-01 är Nose Work en officiell sport. Utvecklingen har gått snabbt, från att den Amerikanska moderklubben bildades 2006 som en spinoff-effekt i arbetet med att ge bra stimulans för omplaceringshundar, till att Svenska Nose Work-klubben (SNWK) bildades 2014. Många har redan hittat in till Nose Workens värld, både som aktiveringsform och som tävlingsform, men vi hoppas givetvis att fler ska få den möjligheten. Därför lanserar vi en årligt återkommande Internationella Nose Work Dagen 2017-08-20. Vi gör det av två anledningar, dels för att fler ska få möjlighet att upptäcka glädjen i Nose Work, men även för att lyfta fram och stödja ideella organisationer som arbetar med omplaceringshundar, tex Hundstallet.

 

 

Om INWD

 

2017-08-20 kommer den allra första av årligt återkommande Internationella Nose Work Dagen (INWD) att gå av stapeln. Den genomförs lokalt runt om i landet med hjälp av alla SNWK-utbildade instruktörer och domare. Vad som arrangeras kan variera från ort till ort, men kommer att annonseras ut dels via eventkalendern här på hemsidan, men även på en ny facebooksida skapad för Internationella Nose Work Dagen (INWD). Sverige ligger i framkant när det gäller Nose Work, men flera andra länder är på gång och dessa kommer också att arrangera aktiviteter under denna dag.

Datumet för den årligt återkommande dagen, 20:e augusti är valt av den enkla anledningen att det sammanfaller med ”Hemlösa djurs dag”.

 

Om stödet till organisationer

 

Syftet med dagen är att både lyfta fram Nose Work, men även att stötta ideella organisationer som arbetar med omplacering av hundar. Ett exempel på sådan organisation är Hundstallet. Andra organisationer kan komma ifråga, under förutsättning att de är ideella och att deras värdegrund överensstämmer med SNWK´s. Organisationerna ska vid de lokalt ordnade aktiviteterna erbjudas synlighet och om den som arrangerar en lokal aktivitet önskar skänka eventuella intäkter (helt eller delvis), göra insamlingar eller liknande till förmån för organisationen är det precis så det är tänkt!